Donatie van Sportvereniging Kameleon


Dit weekend weer een mooie donatie ontvangen. De Kameleon, de sportvereniging voor mensen met een lichamelijke beperking in Den Haag kan het hoofd niet meer boven water houden en moet de gehele kantine en aangepaste sportzaal leeg achterlaten. Bij de opheffings-opruiming van de sportvereniging Kameleon is een grote partij glaswerk, koffiekopjes, schalen, bestekbakken, kaarsen etc […]

Het Buurtbakkie on tour


Het buurtbakkie is weer 2 dagen in actie gekomen 12 november: Het bezoekers-event van WarmteLinq aan de Beatrixlaan. Aannemer DENYS heeft op 12 november de witte buizen in de grond ‘getrokken’. Bij dit technisch hoogstandje waren ook de bewoners uitgenodigd. De stichting #Rijwijkbuitengewoon, samen met enkele bewoners van woongroep de Blauwe Parel (www.deblauweparel.nl) verzorgen de […]

Buitengewoon Buurtbakkie van start!


Burendag 2022 is door de Stichting RijswijkBuitengewoon aangegrepen om RijswijkBuiten nader te laten kennismaken met de mooie plannen van deze stichting, die de wijk nog meer inclusief wil maken. Onder andere door het opzetten van een ‘open’ ontmoetingsruimte voor wijkbewoners.Met subsidie van onder meer de #Postcodeloterijbuurtfonds is het ‘Buurtbakkie’ ontwikkeld, waarmee de initiatiefnemers op 24 […]

Inloop/inspiratieavond voor koplopers


Op 29 september organiseert Stichting RijswijkBuitengewoon een inloop/inspiratieavond voor buurtbewoners en geïnteresseerden om mee te denken over het concept en activiteiten in en rondom een centrale ontmoetingsruimte in de wijk. Heb jij ideeën, wil je meedenken of gewoon meeluisteren hoe een ontmoetingsruimte verder vorm, kleur en programma gaat krijgen? Meld je dan aan via info@rijswijkbuitengewoon.nl en […]

24 september: Burendag in de wijk


In het weekend van 23, 24 en 25 september is het burendag 2022. Op meerdere plaatsen in de wijk organiseren wijkbewoners kleine activiteiten en gezellige borrels of bbq-‘s. De stichting RijswijkBuitengewoon wil graag kennismaken met buurtbewoners en bijpraten over de lopende initiatieven en ideeën in de wijk meer activiteiten en ontmoetingen te creëren. Hiervoor komen […]

Een Buitengewoon Buurtbakkie!  


Met een bakfiets, omgebouwd tot koffie-limonade bar wil de Stichting #RijswijkBuitengewoon het ontmoeten in de wijk nog leuker en makkelijker maken. Het buurtbakkie kan worden ingezet voor allerlei activiteiten rondom de nieuwe speel-sportvelden en ontmoetingsvelden in de wijk.Snel een kopje koffie of limonade uitdelen of een informatiestand neerzetten:Het buurtbakkie staat klaar!!  Maar er moet nog […]

DURA VERMEER bouwt mee aan sociaal netwerk


De stichting RijswijkBuitengewoon heeft van ontwikkelaar & bouwer DURA VERMEER een buitengewoon mooie bijdrage voor de Buitenspeeldag en opvolgende activiteiten in de wijk RijswijkBuiten gekregen. Daarmee geeft DURA VERMEER aan niet alleen fysiek te willen investeren en bouwen in de nieuwe wijk in Rijswijk, maar ook te willen meebouwen aan een sociaal netwerk in de […]

Postcode Loterij Buurtfonds steunt RijswijkBuitengewoon


Begin juni heeft de stichting RijswijkBuitengewoon een mooie donatie gekregen van het Postcode loterij Buurtfonds!Met deze financiële donatie kan de stichting activiteiten organiseren in de wijk RijswijkBuiten die bijdrage aan het motto Samenleven, samenwonen samenwerken, samenspelen, leren & recreëren. In samenwerking met de buurtbewoners, de besturen van de woonvormen Blauwe Parel en Our House gaan […]