Gegevens ANBI

Delen

Oprichting van de stichting 

Op 24 december 2021 is bij notariële akte Stichting RijswijkBuitengewoon,  gevestigd te Rijswijk, opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 84884258

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 

De belastingdienst heeft het volgende RSIN/fiscaal nummer toegekend: RSIN-863425380
De Stichting RijswijkBuitengewoon is door de belastingdienst per 9 februari 2022 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) .

Op de website van de belastingdienst wordt nader ingegaan op giften aan door de belastingdienst erkende  ANBI’s (zie: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/)

Bestuur van de stichting 

Per 1 juni 2022 bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen: 

Voorzitter:            Ron den Dulk 
Penningmeester:   Leks van Koppen
Algemeen lid:        Berend Weilers
Secretaris:             Vacature

Conform de statuten moet het bestuur bestaan uit ten minste 3 leden.

Contactgegevens: 

Naam: Stichting RijswijkBuitengewoon
Per adres: Menagerie 16
Postcode: 2286 XT Rijswijk
email: info@rijswijkbuitengewoon.nl
tel.nr: 0625225756

Vrijwilligersorganisatie

De stichting werkt aan een stabiele groep vrijwilligers die werken aan projecten of activiteiten binnen de stichting. De groep vrijwilligers (in opbouw) gaat bestaan uit:

  • Bestuursleden
  • Coördinatoren
  • Activiteitenbegeleiders
  • Gastheren/gastvrouwen
  • Klussers&hoveniers
  • Maatjes (wandel, fiets en automaatjes)

    De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die zij uitvoeren voor of namens de stichting RijswijkBuitengewoon.

Voor het werven van de vrijwilligers werkt de Stichting samen met RijswijkDoet. RijswijkDoet is een onderdeel van Welzijn Rijswijk en ondersteunt stichtingen en verenigingen in het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers.

Transparantie en openheid 

Het bestuur van de stichting heeft de wens uitgesproken om transparantie en openheid te betrachten. Het bestuur streeft dan ook naar het voldoen aan de regelgeving die voor goede doelen organisaties in het algemeen als gebruikelijk is aan te merken of uit te leggen waarom van deze regelgeving wordt afgeweken. 

Voor een organisatie met de – beperkte financiële – omvang zoals Stichting RijswijkBuitengewoon is het niet efficiënt en effectief om kosten te maken voor een controleverklaring van een externe accountant.  

Daarnaast voorzien de statuten niet in zaken zoals een benoeming van bestuursleden voor beperkte termijn en een raad van toezicht. Bij toepassen van deze regels zal het niet eenvoudig zijn voldoende gekwalificeerde vrijwilligers te vinden.  

Stichting RijswijkBuitengewoon werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers waaronder het bestuur.  

ANBI jaarverslag en bestuursverslagen:
Hieronder vind je het bestuursverslag en de ANBI-publicatie voor verantwoording

JaarBestuursverslagANBI-publicatie
2021-2023Bestuursjaarverslag RijswijkBuitengewoon -2021-2022ANBI-formulier Publicatie plicht 2022

Beleidsplan van de Stichting:

Per 1 februari 2022 is onderstaand beleidsplan vastgesteld voor de stichting: 


Secured By miniOrange