Een buitengewone buurtverbinder.Delen
Na het realiseren van de ontmoetingsruimte tbv wijkactiviteiten en dagbesteding is het tijd om te werken aan activiteiten en een groep van vrijwilligers die gaan bijdragen aan onze doelen om een inclusieve samenleving binnen de wijk RIjswijkBuiten te realiseren.

We beseffen dat dit niet vanzelf gaat. Een onafhankelijke persoon, die opvolgend aan de huidige kwartiermaker, in gesprek gaat met bewoners en de vraag/behoefte vanuit de wijk ophaalt is daarbij nodig. Het opbouwen van een sterk buurtnetwerk vraag om tijd en inzet.  We hebben een deskundige buurtverbinder nodig die ons in de volgende fase hierbij gaat ondersteunen.
Dankzij een bijdrage van de gemeente Rijswijk kunnen we dit project mogelijk maken:

VACATURE: Buitengewoon Buurtverbinder in RijswijkBuiten (16-24 u).
Vanaf 1 september zoeken wij voor 4 maanden (tot eind 2023) een buitengewoon enthousiaste buurtverbinder voor 16-24 uur per week met mogelijk een verlenging van een ½ jaar in 2024.
Ben jij als ZZP-er 16-24 uur beschikbaar (of ken je iemand met ervaring in het welzijnswerk) voor dit project, heb je intresse in het uitwerken van de programmering van onze (wijk)ontmoetingsruimte, het (ver)binden en begeleiden van diverse doelgroepen in de wijk RijswijkBuiten en/of heb je ervaring met het opzetten en activeren van (buurt)activiteiten in het welzijnswerk. Dan zoeken wij jou!
Lees meer hierover op onze vacature site:

Waarom een buurtverbinder? De buurtverbinder gaat zich in eerste instantie richten op het zoeken van buurtbewoners en organisaties die zich actief willen inzetten in de wijk en op welke manier zij een verbindende rol kunnen vervullen. Doel is een gerichte wijkaanpak/activiteitenplan te ontwikkelen. De buurtverbinder legt de verbinding tussen de leefwereld van bewoners en de gemeente, instanties en professionele organisaties. Rijswijk Buiten is een nieuwe wijk, hier moet de sociale infrastructuur nog helemaal opgebouwd worden. Informeel kunnen bewoners individueel en/of in collectieve verband bijdragen aan de sociale infrastructuur. Een aantal bewoners is al actief. Een buurtverbinder kan hierin de lijn leggen tussen de bewoners en de (formele) aanbieders. In de ideale wereld sluiten deze op elkaar aan.

Hoe gaan we dit doen?
De afgelopen maanden zijn al een aantal stappen gezet om actieve buurtbewoners te vinden en organisaties die activiteiten willen ontwikkelen in de huiskamer. De volgende stap is om tot een gestructureerde wijkaanpak en wijkgerichte activiteiten te komen.  De huiskamer kan dan vanuit een gerichte programmering ingezet worden. Inwoners worden samengebracht vanuit een visie en een gezamenlijk plan voor de gemeenschap.

Wat gaat de buurtverbinder doen?
De buurtverbinder ondersteunt de bewoners bij het opzetten van een aanpak en activiteitenprogramma in de wijkontmoetingsruimte en in de wijk in brede zin. Hij/zij stimuleert gemeenschapsgericht werken van bewoners en (buurt)organisaties, op basis van gelijkwaardigheid. De kennis en kunde en het belang van bewoners met of zonder beperking is daarbij het uitgangspunt. Hij/zij ondersteunt bewoners bij het programmeren en invullen van de wijk-ontmoetingsruimte. In deze wijkontmoetingsruimte vinden activiteiten en ontmoetingen plaats. Ook kunnen van daaruit ‘maatjesprojecten’ of buitenactiviteiten worden georganiseerd. We streven daarbij naar nauwe samenwerking met partners in de wijk zoals de woonvormen De Blauwe Parel, Our-House en ouderen-zorginstelling Cardia. Uiteraard hebben we een intensieve samenwerking met maatschappelijke organisatie binnen de gemeente Rijswijk, zoals Welzijn Rijswijk, RijswijkWonen. We sluiten aan bij lopende coalities (eenzaamheid en inclusie) vanuit de gemeente.  

Concreet wordt van de buurtverbinder het volgende verwacht:
– Het in samenwerking met bewoners opzetten van een activiteitenplan voor de ontmoetingsruimte, in combinatie met het opzetten van een wijkgerichte organisatiestructuur van/met bewoners;
– Het onderzoeken naar behoeftes voor, en/of het met bewoners ontwikkelen van maatjesprojecten in de wijk
– Het borgen van het gekozen beheermodel in de vrijwilligersorganisatie en/of maatschappelijke partners tbv de opvolgende 3-5 jaar, als ondersteuning aan het buurtinitiatief.

Concrete doelen van het project

Het realiseren van activiteiten en voorzieningen om de bewegingsvrijheid, zelfstandigheid en mobiliteit van (nieuwe) bewoners te vergroten en eenzaamheid tegen te gaan
Het realiseren van activiteiten om sociale samenhang en zelfredzaamheid te bevorderen en daarmee te werken aan een inclusieve wijk
Het invullen van een programmering of opzet van een ontmoetingsruimte voor de periode na september 2023 en 2024(in een definitieve situatie)
Het opbouwen van een netwerk van organisaties en bewoners dat zorgt voor het beheer van de huiskamer en die zorgen voor een activiteitenprogramma/voorzieningenaanbod dat voldoet aan de vraag van de bewoners uit de wijk.

Verwachte resultaten

Een goed en stevig netwerk van bewoners en organisaties die bijdragen aan wijkgerichte activiteiten voor bewoners met en zonder beperking.
Een wijkgerichte organisatiestructuur en wijkgerichte activiteiten in de ontmoetingsplek na september2023
Programmering i.s.m. WelzijnRijswijk, onderwijs, partijen uit de kracht van Rijswijk en alle overig betrokken organisaties en inwoners voor 2024 e.v.
15-25 activiteiten georganiseerd in de wijk
De groei van vrijwilligers inzet van minimaal 20 vrijwilligers voor de huiskamer, activiteiten en maatjesprojectenSecured By miniOrange