Gedragscode Vrijwilligersbeleid

Delen

Als bestuur van de Stichting Rijswijkbuitengewoon vinden wij het belangrijk dat alle betrokkenen, bestuur, initiatiefgroep, inhuur en vrijwilligers zich professioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd gedragen naar elkaar, naar de doelgroep en naar externen waar we bij onze activiteiten mee te maken hebben.

Wij vinden ongewenst gedrag niet acceptabel en zullen dit niet tolereren. Wij zullen daarbij handelen volgens en in de geest van deze gedragsregels, de Nederlandse wet en maatschappelijk aanvaarde normen & waarden.

Om deze reden wordt ook van de vrijwilligers waarmee de stichting werkt worden gevraagd deze gedragsregels te onderschrijven.

Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van de Stichting RijswijkBuitengewoon stelt per 1 maart 2024 een vertrouwenspersoon aan.
Deze vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt vrijwilligers de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten.
De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het beleid.

Contactgegevens Vertrouwenspersoon
Naam:
Emailadres
tel.nr

Secured By miniOrange