Buitengewoon: stichting opgericht!Delen

Op vrijdag 24 december is bij notariële acte de stichting RijswijkBuitengewoon opgericht.
Bestuursleden Berend Weilers en Ron den Dulk hebben bij notaris Caminada de handtekeningen gezet op de acte voor oprichting.
Daarmee is de stichting een feit en kan het beginnen met het starten van projecten, aanvragen van subsidies en werven van donaties en vrijwilligers.

De stichting heeft ten doel:

Binnen en mèt de bewoners van RijswijkBuiten voorzieningen te creëren voor (nieuwe) bewoners met  en zonder beperking en ouderen tbv activiteiten die het motto samenleven, wonen, werken en recreëren ondersteunen. daarmee te bouwen aan een inclusieve wijk mét en vóór elkaar.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Het realiseren en beheren van een centrale locatie in de wijk Rijswijk-Buiten, waarin een ‘woonkamer’ en werk- en vergaderruimtes zijn gehuisvest.
  2. Het realiseren van voorzieningen en activiteiten om de bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van de (nieuwe) bewoners te vergroten.
  3. Het daartoe werven van fondsen.
  4. Het stimuleren van het gebruik van deze locatie om (nieuwe) bewoners te laten wennen aan de wijk en de (nieuwe) wijkbewoners in contact te brengen met medebewoners, waarbij deze locatie en de faciliteiten optimaal worden ingezet om de zelfredzaamheid en de bewegingsvrijheid van de bewoners te vergroten
  5. Het stimuleren van mogelijke inbreng van bewoners met en zonder beperking, vrijwilligers, (werk)studenten, stagiaires.
  6. Het werven van vrijwilligers en stagiaires voor het realiseren van deze inbreng.
  7. Het betrekken van bedrijven en scholen in de wijk ten behoeve van een mogelijke deelname.
  8. Acties en activiteiten om te bevorderen dat er – in het verlengde van de stichtingsdoelstelling – voor de doelgroepen bedoeld hierboven in het eerste lid, een “Sionsgaerde” tot stand komt: Duurzaam onroerend goed in Rijswijk-Buiten, bij voorkeur in het Wilhelminapark, als ‘kwekerij’ van talent met wijkactiviteiten, groenbeheer en horeca.
  9. Het waar mogelijk aansluiten van in de doelstelling van de stichting passende initiatieven van overheid of andere instanties.
  10. Of anderszins, waarbij zo mogelijk wordt aangesloten op andere initiatieven vanuit de wijk of instanties, voor zover deze passen binnen de doelstelling van de stichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Secured By miniOrange