Stichting RijswijkBuitengewoon krijgt vormDelen

In een buurtinitiatief van begin augustus 2021 blijkt dat er mogelijkheden worden gezien om de dynamiek en potentie van de jonge wijk RijswijkBuiten te laten aansluiten bij de behoefte van enkele groepen ‘nieuwkomers’.

Er komen twee speciale woonvormen voor bewoners met een beperking die worden gerealiseerd in het deelgebied Parkrijk en ook zorgverlener Cardia zal een vestiging voor ouderen in RijswijkBuiten gaan openen. Particuliere stichtingen, opgezet vanuit de ouders van de jong-volwassenen met een beperking, zoeken naar mogelijkheden om de toekomstige bewoners kennis te laten maken met bestaande bewoners, zodat ze zich thuis kunnen voelen in de wijk. Onder andere door het organiseren van activiteiten in de wijk en het aanbieden van ondersteuning (maatjesprojecten). Ook is er behoefte aan vormen van dagbesteding of aangepast werk in de wijk.

Een aantal wijkbewoners is opgestaan en werken aan mogelijkheden om wijkbewoners in contact te brengen met nieuwkomers, waardoor deze zich welkom zullen voelen. Door middel van faciliteiten en projecten wil de op te richten Stichting RijswijkBuitengewoon (initiatieven van) wijkbewoners samen brengen met de nieuwkomers en hun behoeften. Belangrijk daarbij is het creëren van een ‘huiskamer’ in de wijk, als ontmoetingsplaats voor nieuwkomers en huidige bewoners, en van waaruit activiteiten kunnen worden ontplooid. Een aantal betrokken instanties, waaronder de gemeente, hebben enthousiast op dit wijkinitiatief gereageerd.

Voor de verdere toekomst wordt gedacht aan de mogelijkheid een dergelijke huiskamer onder te brengen in het Rijswijkse Wilhelminapark.
De Gemeente Rijswijk heeft in haar landschapsplan ‘stadspark Wilhelminapark 2017-2024’ opgenomen een horecavoorziening te willen realiseren en heeft aangekondigd dit in 2021-22 verder te gaan uitwerken.
De combinatie van de horecavoorziening, de bouw van de speciale woonvormen in RijswijkBuiten en de zoektocht naar dagbesteding of arbeid maakt dat er potentie is om dit in het pal naast onze wijk gelegen Wilhelminapark samen te brengen. De stichting RijswijkBuitengewoon wil hier graag over meedenken en zal daarvoor initiatieven ontplooien.

Voor al deze activiteiten en initiatieven zoekt de stichting enthousiaste wijkbewoners die mee willen denken en doen.


Het bestuur van de stichting (in oprichting) hoopt medio november de handtekening onder de oprichtingsacte van de stichting te kunnen zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Secured By miniOrange