Financiële partners

Delen

In december 2022 heeft het UNIVE buurtfonds een bijdrage van 6.260 EUR toegezegd voor het realiseren van het project ‘buurtwerkplaats en talentkwekerij’. Deze bijdrage gaat besteedt worden aan het opzetten en inrichten van de buurtwerkplaats ergens in de wijk RijswijkBuiten.
De buurtwerkplaats en talentkwekerij biedt naast het realiseren van ontmoetingen ook veel mogelijkheden om buurtbewoners, bewoners uit de woonvormen en de leerlingen van de Freinetschool en Montessorischool Parkrijk te ondersteunen bij klus en hovenierswerkzaamheden en eventuele handvaardigheids-natuurlessen.


Voor initiatieven en sociale ondernemingen

MAEX is er voor alle initiatieven die bijdragen aan een sociale en duurzame maatschappij. Buurtinitiatieven, bewonerscollectieven, wijk coöperaties en sociale ondernemingen kunnen daarom kosteloos hun maatschappelijke impact laten meten door MAEX met de Social Handprint.

MAEX heeft een bijdrage van 2.500 EUR toegezegd voor een project ter ondersteuning aan de uitbreiding van onze vrijwilligerspool. UItvoering vanaf 1 mei tot augustus

In mei 2022 heeft de stichting RijswijkBuitengewoon een subsidie van 2500 EUR ontvangen van de het Nationale Postcode Loterij Buurtfonds. Deze subsidie stelt de stichting in staat om activiteiten te organiseren die bijdragen aan het thema ‘ontmoeten’ en aan het integreren van nieuwe bewoners in de wijk.

Fonds 1818 geeft geld en ondersteuning aan organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij. Een maatschappij waarin we de handen uit de mouwen steken en we oog hebben voor de ander en het groen om ons heen.
Voor het project buurtbakkie heeft Fonds 1818 1500,00 EUR ter beschikking gesteld.

De gemeente Rijswijk heeft vanuit het loketstadskracht diverse bijdrages verstrekt aan:
250,00 EUR Buitenspeeldag 2022.
Hiermee was het mogelijk om een stormbaan en
een popcorn machine te huren.
400,00 EUR Voor een Buitengewoon Buurtbakkie!!