Beoogde Maatschappelijke partners

Delen

Stichting de Blauwe Parel is een woon- en werkinitiatief voor 16 jongvolwassenen met èn zonder verstandelijke beperking, die begin 2023 gaan wonen in De Koploper in Rijswijk Buiten

De jongelui met een licht tot matige verstandelijke beperking gaan wonen in zelfstandige studio’s en twee gemeenschappelijke huiskamers. Ze gaan samenwonen met 4 zorgbetrokken studenten, met professionele begeleiding van Ipse de Bruggen.

Wonen en werken, met èn zonder beperking in ons motto. We kijken er naar uit deel uit te mogen maken van het mooie project de Koploper. Zo zelfstandig mogelijk wonen, eigen boodschapjes doen bij de Lidl, misschien werken in een van de buurtwinkels. Gewoon meedoen, participeren ….
We hopen u te ontmoeten, wie weet in onze toekomstige daktuin, bij de koffie of in het wijkcentrum bij Rijswijk Buitengewoon!

O

Stichting Our House is eind 2013 door ouders opgericht als wooninitiatief met dagbesteding voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel autisme. De kern van het plan van de stichting is het zorgen dat de kinderen in harmonie kunnen samenwonen met leeftijdsgenoten van gemengde samenstelling en beperking, in een zo “normaal” mogelijke huiselijke omgeving waar respect, structuur, ontspanning en contact met de buurtbewoners centraal staan.
Dit alles ondersteunt door een vast team professionele begeleiders zodat zij zich veilig voelen en zich daardoor kunnen ontwikkelen en zelfverzekerder worden. Een belangrijk uitgangspunt van onze stichting is: Inclusie.

Meedoen aan de samenleving, welkom zijn, geaccepteerd worden en erbij horen vergroot de kwaliteit van het bestaan.

Ouderenzorgorganisatie Cardia

(54 zorgstudio’s en 36 zorgappartementen voor ambulante zorg in Parkrijk)
Cardia is een christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden. Cardia is kleinschalig georganiseerd en verleent zorg en ondersteuning vanuit de visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die past bij de levenswijze en het levensverhaal van onze cliënten.

C

Wij zijn Rijswijk Wonen

Al ruim een eeuw werken we aan beter wonen in Rijswijk. Een woning is zo veel meer dan een huis of appartement. Het is de plek waar je je thuis voelt. Waar je tot rust komt. In de wijk waar je samenleeft met anderen. Hoe vanzelfsprekend het ook klinkt, voor ons is goed wonen iets om hard aan te werken. Iedere dag weer, met veel positieve energie. Voor 2021-2025 hebben we stevige ambities.

“De Natuurtuin in Rijswijk is dé plek waar mensen in contact kunnen komen met de natuur. Als het educatieve groene hart van het Wilhelminapark vormt de tuin een plek waar je niet alleen tot rust komt, maar ook veel kan leren over de natuur. Als leefgebied van onszelf en vele andere dieren!

Welzijn Rijswijk versterkt het welzijn van mensen door de kracht van samen optimaal in te zetten.
Welzijn Rijswijk werkt vanuit een drietal kernwaarden, onafhankelijk, dichtbij en verbindend, die richtinggevend zijn aan ons denken en handelen. In onze uitvoering richten we ons op alle inwoner en/ of diens naasten die een hulp-, ondersteunings-, of welzijnsvraag hebben. We zetten onze talenten in ten behoeve van een sterke samenleving.

Scholen in de wijk

  • Montessorischool Integraal Kind Centrum Parkrijk
    (Librijn Openbaar Onderwijs)
  • Freinetschool Parkrijk (Librijn Openbaar Onderwijs)
  • Kindcentrum BuitenRijck (Lucas Onderwijs
L

De kracht van Rijswijk:

Omliggend verenigingsleven

In de wijk of de nabije omgeving zijn diverse andere stichtingen en verenigingen actief met een eigen doelgroep, en ook op basis van een groep vrijwilligers. Het betreft:

Overige Stakeholders:

Secured By miniOrange