De buitengewone kwartiermakerDelen

In het eerste kwartaal van 2023 in RijswijkBuiten worden diverse nieuwe woonvormen opgeleverd voor bijzondere doelgroepen. Met deze nieuwe woonvormen verwelkomt de wijk circa 30 nieuwe bewoners met een beperking en 60 ouderen. Ook deze bijzondere woonvormen willen wij betrekken bij het ontmoetingsproject. De stichting RijswijkBuitengewoon wil, voorafgaand aan de uiteindelijke oplevering en verhuizing, deze nieuwe wijkbewoners ondersteunen bij het creëren van een vertrouwde en veilige omgeving. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan een inclusieve wijk en werken aan verbinding tussen mensen.

We willen tot een samenhang komen, waarin bewoners en professionals elkaar kunnen vinden. We beseffen dat dit niet vanzelf gaat. Een onafhankelijke persoon, die in gesprek gaat met bewoners en de vraag/behoefte vanuit de wijk ophaalt is onontbeerlijk. Meewerken aan een sterk buurtnetwerk vraag om tijd en inzet.  We hebben een kwartiermaker nodig die ons in deze fase hierin gaat ondersteunen.

Waarom een kwartiermaker?

De kwartiermaker gaat zich in eerste instantie richten op wie en wat is er in de wijk en op welke manier kunnen zij hier (wellicht) een rol in vervullen? De vraag wordt opgehaald bij de bewoners, zodat er een gerichte aanpak/activiteitenplan kan komen. De kwartiermaker legt de verbinding tussen de leefwereld van bewoners en de gemeente, instanties en professionele organisaties. Rijswijk Buiten is een nieuwe wijk, hier moet de sociale infrastructuur nog helemaal opgebouwd worden. Informeel kunnen bewoners individueel en/of in collectieve verband bijdragen aan de sociale infrastructuur. Een aantal bewoners is al actief. Een kwartiermaker kan hierin de lijn leggen tussen de bewoners en de (formele) aanbieders.

Hoe gaan we dit doen?
De capaciteiten en vaardigheden in/van de wijk in kaart brengen is van belang om tot een aanpak te komen. Dit betreft individuele inwoners alsmede formele/informele netwerken. De huiskamer kan dan vanuit een gerichte programmering opgezet worden, daarmee is het draagvlak onderbouwd. Ook heeft de kwartiermaker een rol als ambassadeur van de wijk ten aanzien van verschillende relevante netwerken in de stad. Door de inzet van een kwartiermaker is er een stevige en betrouwbare partner aanwezig. Deze kan de samenwerking vorm en inhoud geven (ook) ten opzichte van de huiskamer.

Wat gaat de kwartiermaker doen?
Het opbouwen van een netwerk waarin professionals en actieve bewoners aan elkaar verbonden worden. Het ondersteunen van bewoners en het kwartier maken voor een definitieve wijk-ontmoetingsplek. In deze genoemde huiskamer kunnen activiteiten en ontmoetingen plaatsvinden. Ook kunnen van daaruit ‘maatjesprojecten’ of buitenactiviteiten worden georganiseerd. We doen dit in nauwe samenwerking met partners in de wijk zoals de woonvormen De Blauwe Parel, Our-House en ouderen-zorginstelling Cardia. Uiteraard hebben we een intensieve samenwerking met maatschappelijke organisatie binnen de gemeente Rijswijk, zoals Welzijn Rijswijk, RijswijkWonen. We sluiten aan bij lopende coalities (eenzaamheid en inclusie) vanuit de gemeente. 

Concreet wordt van de kwartiermaker het volgende verwacht:

  • Het mede- opzetten van een concept/beheermodel voor de ontmoetingsruimte, in combinatie met het opzetten en versterken van een vrijwilligerspool uit de wijk;
  • Het onderzoeken naar behoeftes voor en/of het neerzetten van een programmering.
  • Het borgen van het gekozen beheermodel in de vrijwilligersorganisatie en/of maatschappelijke partners tbv de opvolgende 3-5 jaar, als ondersteuning aan het buurtinitiatief.

Concrete doelen van het project Kwartiermaker:

Het in samenwerking met gemeente Rijswijk en RijswijkWonen realiseren van een centrale locatie in de wijk RijswijkBuiten, waarin een ‘huiskamer’ als ontmoetingsruimte is gehuisvest.
Het mede-opzetten van een beheermodel zodat de huiskamerfunctie (‘open inloop’) na oplevering  in beheer kan worden genomen.
Het realiseren van activiteiten en voorzieningen om de bewegingsvrijheid, zelfstandigheid en mobiliteit van (nieuwe) bewoners te vergroten en eenzaamheid tegen te gaan
Het realiseren van activiteiten om sociale samenhang en zelfredzaamheid te bevorderen en daarmee te werken aan een inclusieve wijk
Het voorbereiden van een programmering of opzet van een ontmoetingsruimte voor de periode na juli 2023 (in een definitieve situatie)
het opbouwen van een netwerk van organisaties en bewoners dat zorgt voor het beheer van de huiskamer en die zorgen voor een activiteitenprogramma/voorzieningenaanbod dat voldoet aan de vraag van de bewoners uit de wijk.
Secured By miniOrange