Ontmoetingsruimte in de wijk

Delen

Doel: Het realiseren van een centrale locatie in de wijk met werk- en vergaderplekken van vrijwilligers, stagiaires, mensen met en zonder beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.
De huiskamer dient ook als ontmoetingsplek en om wijkactiviteiten in onder te brengen, gericht op het bevorderen van contacten tussen buurtgenoten.

Ontwikkeling Wijk-ontmoetingsruimte:
Sinds begin van het jaar 2022 is de stichting RijswijkBuitengewoon in overleg met het projectbureau RijswijkBuiten en RijswijkWonen om de haalbaarheid te onderzoeken van een ontmoetingsruimte in de wijk.
Na een eerste onderzoekronde naar beschikbare ruimtes in het oog gevallen op een ruimte in de nieuwe commerciële plint van de koploper, naast de nieuwe LIDL-winkel (Parelmoervlinderlaan).

Update 2 december: De starthandeling:

Bouwdoek bij de ontmoetingsruimte wordt onthuld door 4 mannen

Een eerste belangrijke stap in het realiseren van een ontmoetingsruimte in
RijswijkBuiten is gezet. De handtekeningen zijn gezet; de ruimte in de plint van De Koploper
kan worden ingericht. In alle vroegte onthulden de deelnemende partijen daarom op vrijdag 2
december een bouwdoek op die plek.

Woonkamer van de wijk

De ruimte is een initiatief van de stichting RijswijkBuitengewoon, Programmabureau RijswijkBuiten,
gemeente Rijswijk en Rijswijk Wonen. De ontmoetingsruimte wordt de woonkamer van de wijk voor
alle bewoners van RijswijkBuiten. Er komt ruimte voor activiteiten, dagbesteding en ‘werkplekken’ voor
vrijwilligers, studenten en bewoners. Het motto is samenspelen, samenwonen, samenwerken en
samenleven. Hiermee willen de partners bijdragen aan een inclusieve wijk voor iedereen. Onder
andere Zorginstelling Cardia, woonvormen ‘Stichting Our House’ en ‘Stichting De Blauwe Parel’ en de
‘Kracht van Rijswijk’ zullen de ontmoetingsruimte gebruiken voor doelgroepactiviteiten voor
bijvoorbeeld 55-plussers of bewoners met een verstandelijke beperking.

Update 30 oktober: Glas en waterdicht
Afgelopen zijn de kozijnen en het glas geplaatst. De ruimte krijgt nu steeds meer vorm. Verwachting is dat RijswijkWonen vooralsnog als hoofdhuurder gaat optreden en dat de intentsie overeenkomst voor de huur uiterlijk 1/2 november ondertekend gaat worden.

Update 29 september: Informatieavond buurtbewoners voor buurt-ontmoetingsruimte
Op 29 september organiseert RIjswijkBuitengewoon een informatieavond voor de buurtbewoners, partners en overige geïnteresseerden over de status en ontwikkelingen rondom de ontmoetingsruimte.
Ondanks dat het concept en de beheerder nog niet vastgelegd zijn, zijn de financiële toezeggingen vanuit de gemeente, RijswijkWonen en Binnenlandse zaken op papier gezet!
Daarmee is de weg vrijgemaakt voor RijswijkWonen om in de contract-besprekingen met Lidl een volgende fase in te gaan.
RijswijkWonen en Rijswijkbuitengewoon zoeken met hun partners naar de juiste concept, beheer-ervaring en sociale ondernemer die in deze ontmoetingsruimte wil participeren.

Update 15 juli: Seinen voor de koploper op groen!
In de afgelopen weken heeft het onderzoek naar de financiële haalbaarheid een aantal seinen op groep gezet. De mogelijke hoofdhuurder is vastgesteld, een aantal beoogde financiële partners hebben reeds ingestemd en een mogelijke professionele beheerder heeft zich met een plan aangemeld. 
Gelijktijdig zijn er aanvragen voor subsidies om de afbouw van de locatie en de inrichting van de ruimte verder te financieren deze maand ingediend bij de Rijksoverheid en verkent bij sociale fondsen als VSB en Fonds 1818.
Vanuit de gemeente en de kracht van Rijswijk (Bibliotheek, Trias, Schouwburg en Museum) zijn adhesie/steunbetuigingen opgeteld tbv de diverse aanvragen voor subsidie.
De verwachting is dat begin september een go/no go volgt om de huurovereenkomst te ondertekenen.

Update: begin juni:
Op dit moment vind onderzoek plaats naar de financiële haalbaarheid en mogelijke huur/exploitatieconcepten voor deze ruimte.
Met dank aan Architect Interieurarchitect Phylicia Ramdhan -Kok-Sey- Tjong van lux-a architecten hebben we in de week van 24 mei een aantal schetsen en concepten bij de wethouders kunnen presenteren.