Oprichten van de stichting

Delen

Er worden in 2022 diverse nieuwe woonvormen opgeleverd voor bijzondere doelgroepen in de wijk RijswijkBuiten. Daarmee verwelkomen wij mensen met een beperking en ouderen in onze wijk. Om voor deze nieuwe wijkbewoners een vertrouwde en veilige omgeving creëren  willen we vanaf begin 2022 een aantal activiteiten en voorzieningen opstarten in de wijk. Georganiseerd vóór en dóór wijkbewoners. We willen daarmee bouwen aan een inclusieve wijk met en voor elkaar. We creëren  voorzieningen  voor (nieuwe) bewoners met en zonder beperking en ouderen t.b.v. activiteiten die het motto prettig samenleven, wonen, werken en recreëren in RijswijkBuiten ondersteunen.

Hiervoor zal per 1/2 november de stichting RijswijkBuitengewoon worden opgericht, van en door wijkbewoners.

Stichting RijswijkBuitengewoon beoogd:

  • Realiseren van een ‘huiskamer’ in RijswijkBuiten / Parkrijk, in beginsel vooruitlopend op een voorziening in het Wilhelminapark (de Sionsgaerde) waarvan een huiskamer deel uitmaakt.
  • Ondernemen van activiteiten die de bewegingsvrijheid van bewoners met en zonder beperking vergroot, zoals het ter beschikking stellen van aangepaste fietsen, rolstoelvervoer en organiseren van bijpassende evenementen.
    Te denken valt aan automaatjes (ANWB), fietsmaatjes en wandelmaatjes.
  • Realiseren, beheren en onderhouden van activiteiten/ dagbesteding/ arbeidsplaatsen voor medewijkbewoners met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met potentiële partners als Our House, Blauwe Parel en Ipse de Bruggen exploiteren van vormen van dagbesteding.
  • Het werven van vrijwilligers, met name en in eerste instantie binnen de wijk, die aan deze initiatieven vorm willen geven, zowel op bestuurlijk/organisatorisch niveau als op uitvoerend niveau (gastvrouwen, ‘-maatjes’, klussers).